8 Nov 2014

Doel Sumbang - Polisi Noban

Doel Sumbang - Polisi Noban

Lirik Lagu Doel Sumbang - Polisi Noban

poe kemis keur maraban hayam pelung
kuring nampa beja, nene kuring gering parna di rajapolah
kuring indit maksud rek ngalongok indit teh isuk-isuk ti bandung
ti rajapolah balik teh rada peting bari panon geus rada cepel
nepi ka bandung teh geus liwat tengah peting kota oge gues rada jempling

samemeh ka imah nyimpang heula ka tegal lega
ngan nu dagang gues areweuh nu ayateh tinggal tenda tenda gongli
di tengah lapang tegal lega nu poek kawas di guha
nya akhirna kuring balik padahal panon geus teu kuat buncelik

jalan hampir teu katenjo nenjo beca siga bemo
bakat ku tunduh teu sadar kuring ngalenyap
gas katincak satakerna mobil ngoloyong ka kenca
ampir naek kana trotoar

kacida kuring rewasna rem ditincak satarikna
nepi ngajerit sorana, ngajerit maratan langit kawas abg katincak buta
eta rewas oge ncan beak, ujug ujug torojol mobil kijang
nanya sim jeng stnk bari peupeuleukeu nyarita

ku kuring geus di jelaskan kuring teh tunduh kacida
ngalenyap henteu karasa tapi angger polisi teu daek percaya
ngadon ngomong ngomong denda menta duapuluh rebu
jeung bari satengah maksa aya ku euweuh ka era

pasea oge henteu guna da pasti nu menang manehna
bari jeung teu rido hate nyakapaksa kuring mere
matak ka hatur ka bapa kapolda nu kitu teh teu kenging aya
bilih ngareksak citra polisi

pan aya paribasana karena nilai setitik rusak susu sebelanga
karena oknum dua polisi ical wibawa
Load disqus comments

0 komentar