30 Apr 2018

Syakir Daulay - Ya Asyiqal Musthofa

Syakir Daulay - Ya Asyiqal Musthofa

Lirik Lagu Syakir Daulay - Ya Asyiqal Musthofa

Ya asyiqol musthofa
Absyir binailil muna
Ya asyiqol musthofa
Absyir binailil muna

Qod roqo ka sush-shofa (a shofa)
Wa thoba wafdul hana
Qod roqo ka sush-shofa
Wa thoba wafdul hana

Ya asyiqol musthofa
Absyir binailil muna
Ya asyiqol musthofa
Absyir binailil muna

Qod roqo ka sush-shofa (a shofa)
Wa thoba wafdul hana
Qod roqo ka sush-shofa
Wa thoba wafdul hana

Nurul jamali bada
Min wajhi syamsil huda
Nurul jamali bada
Min wajhi syamsil huda
Min wajhi syamsil huda
Min wajhi syamsil huda

Thohalladzi biliqo
Qod faza lamma-rtaqo
Thohalladzi biliqo
Qod faza lamma-rtaqo

Man fadl-luhu 'ammana
Man fadl-luhu 'ammana
Man fadl-luhu 'ammana
'ammana

Wa thoba wafdul hana
Qod roqo ka sush-shofa
Wa thoba wafdul hana

Ya asyiqol musthofa
Absyir binailil muna
Ya asyiqol musthofa
Absyir binailil muna

Qod roqo ka sush-shofa (a shofa)
Wa thoba wafdul hana
Qod roqo ka sush-shofa
Wa thoba wafdul hana

Ya asyiqol musthofa
Absyir binailil muna
Ya asyiqol musthofa
Absyir binailil muna

Qod roqo ka sush-shofa (a shofa)
Wa thoba wafdul hana
Qod roqo ka sush-shofa
Wa thoba wafdul hana
Load disqus comments

0 komentar